Nassaustraat 18, Winschoten
0597 67 12 14
info@priontec.nl
Whatsapp

Wat wij voor u kunnen betekenen!


 

 • Schetsontwerpen

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek stellen wij 2 of 3D schetsontwerpen voor u op welke voldoende informatie bevatten om de haalbaarheid van uw bouwplannen te toetsen, denk hierbij aan een kostenraming en een vooroverleg met een bevoegd gezag.

 

 • Bouwbesluiteisen

Wij toetsen uw bouwplannen aan het bouwbesluit, voeren overleg met het bevoegd gezag en de welstandscommissie.

 

 • Kostenraming

Aan de hand van een schetsontwerp kan een kostenraming opgesteld worden om de financiële haalbaarheid van uw bouwplannen in kaart te brengen.

 

 • Bestekstekeningen

Nadat de schetsontwerpen getoetst zijn werken wij deze uit in zeer complete bestekstekeningen, werktekeningen en detailtekeningen. Deze tekeningen geven voldoende informatie voor een aanvraag omgevingsvergunning en voor de aannemer om uw bouwplannen te realiseren.

 

 • Geschreven bestek

Indien gewenst kan er een geschreven bestek opgesteld worden voor uw bouwplannen.

 

 • Constructieberekeningen

Uw bouwplan word constructief doorgerekend, denk hierbij aan het bepalen van de fundering, de verdiepingsvloeren, de kapconstructie en overige dragende delen. Deze berekening(en) zijn in sommige gevallen een vereiste voor een aanvraag omgevingsvergunning.

 

 • Ventilatieberekeningen

Deze berekening onderbouwd of er voldoende ventilatievoorzieningen zijn opgenomen in het ontwerp en of deze voldoet aan de wettelijke eisen. Ook kunnen wij van bestaande situaties de ventilatiestromen in kaart brengen. Deze berekening is in sommige gevallen een vereiste voor een aanvraag omgevingsvergunning.

 

 • Daglichtberekeningen

Deze berekening onderbouwd of er voldoende daglichttoetreding zal zijn in het ontwerp en voldoet aan de wettelijke eisen. Ook deze berekening kunnen wij leveren voor bestaande situaties. Deze berekening is in sommige gevallen een vereiste voor een aanvraag omgevingsvergunning.

 

 • EPC berekeningen

De energieprestatiecoëfficiënt is een onderdeel van de energieprestatienormering(EPN). Deze berekening geeft het theoretisch energieverbruik van uw bouwplan waarbij rekening wordt gehouden met o.a. energiebron en het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, bevochtiging, ventilatoren en pompen. Deze berekening is in sommige gevallen een vereiste voor een aanvraag omgevingsvergunning.

 

 • Bodemonderzoek / sonderingen / Klicmelding

Een bodemonderzoek kan o.a. inzicht geven in de bodemgesteldheid welke van belang is voor b.v. de gekozen fundering van uw bouwwerk.

 

 • Wijzigen bestemmingsplan

Indien uw bouwplannen niet overeenkomen met het bestemmingsplan kunnen wij u bijstaan in het wijzigen van het bestemmingsplan. Ook voor bestaande locaties kunnen wij een functiewijziging realiseren.

 

 • Brandoverslagberekeningen

In sommige gevallen is een brandveiligheidsberekening nodig, denk bijvoorbeeld aan opslag van goederen nabij een woonomgeving of aangrenzende gebouwen.

 

 • Asbest inventarisatie

Bij het verbouwen van uw woning kan het verstandig zijn om vooraf een asbest inventarisatie te laten uitvoeren. Dit geeft u inzicht of en in welke hoeveelheid er asbesthoudende materialen in uw woning aanwezig zijn.

 

 • Aanbesteding en Bouwbegeleiding

Wij zoeken samen met u de juiste partijen in ons netwerk voor uw bouwplannen. Tijdens de bouw houden wij eventueel toezicht en plannen bouwvergaderingen in om het hele bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

 • Omgevingsvergunning

Wij voeren overleg met het bevoegd gezag er zorgen dat alle benodigde stukken ingediend worden zodat u zo snel mogelijk kunt beginnen met uw bouwplannen met de juiste vergunningen.