Nassaustraat 18, Winschoten
0597 67 12 14
info@priontec.nl
Whatsapp

Onze werkwijze

Begeleiding van A tot Z door uw bouwkundig adviseur & tekenaar

Wij begeleiden uw bouwproject van A tot Z. Als hoofdaannemer, onderaannemer of co-maker zijn wij ketenpartner van alle bij de bouw betrokken partijen. De bouw is een complex proces waarbij altijd vele partijen zijn betrokken. Dankzij slimme planning en grondig overleg zorgen  wij in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen voor het gewenste resultaat bij elk bouwproject.

De fases in het bouwkundig ontwerp- en bouwproces

  • projectdefinitie
  • structuurontwerp
  • voorlopig ontwerp
  • definitief ontwerp
  • bestekfase
  • prijsvorming en werkvoorbereiding
  • uitvoering en oplevering

Ontwerpen binnen kaders

Centraal bij onze bouwkundige ontwerpen staat altijd de wens van onze opdrachtgever. Hierbij zijn wij echter wel gebonden aan de kaders die wetten en regels ons stellen. Zo werken wij altijd binnen de kaders van het Bouwbesluit en geldende beeldkwaliteits- en bestemmingsplannen. Ook vinden wij dat een huis of pand moet passen in de bebouwde of natuurlijke omgeving. Daarvoor maken wij desgewenst een omgevingsanalyse.

Bouwkundig tekenwerk en constructieberekeningen

Naast onze 3D presentatie krijgt u van ons ook de traditionele schetsontwerpen en impressies. Wij zorgen als bouwtechnisch adviesbureau en bouwkundig constructeur voor al het bouwkundig tekenwerk, zoals detailtekeningen, constructieberekeningen, EPC-berekeningen en bouwbesluitberekeningen. En uiteraard voldoen al onze ontwerpen aan de wensen en vereisten van welstand.

Duurzaam bouwen

Bouwen doet u voor de lange termijn. Daarom ontwerpen wij met oog voor mens en milieu. Met kennis van alle actuele bouwtechnieken bouwen wij aan een duurzame werk- en leefomgeving. Want energiezuinig bouwen is ook nog eens heel goed voor uw portemonnee. Download hieronder de flyer voor meer informatie over All-electric bouwen.

Bent u geïnteresseerd? Of wilt u inzicht in het energielabel van uw huidige of toekomstige woning? Neem dan contact met ons op via de contact pagina. Wij staan u graag te woord! 

 

Schetsontwerp in één dag? Bij Priontec kunt u snel en eenvoudig een schetsontwerp opvragen. Dankzij het schetsontwerp in één dag krijgt u een compleet beeld van de bouwplannen tegen een minimale investering. Daarbij wordt in de eerste plaats de hoofdmaten en de vormgeving bepaald. Met dit eerste schetsontwerp kan er vooroverleg met een bevoegd gezagd gevoerd worden om uw bouwwensen in grote lijnen te toetsen aan de actuele wet- en regelgeveing en kunt u richtprijzen opvragen bij verschillende aannemers.